Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Yhdestoista saarna Jumalan kymmenestä käskystä

Yhdestoista saarna käskyistä, § 16

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

322

§ 16

Te uskolliset Jumalan lapset! Mikä syy teillä onkaan kiittää hartaasti koko korkeastiylistettyä kolminaisuutta siitä siunauksellisesta keinosta joka sieltä on annettu perisynnin vuoksi kadotetun ihmissuvun pelastamiseksi? Kiittäkää Jeesustanne, joka niin nöyrästi otti hoitaakseen teidän menetetyn tapauksenne ja kalliilla verellään osti teidät vapaaksi vihollistenne raskaasta orjuudesta. Voi! Kiittäkää Pyhää Henkeä, jonka voimalliset armonvaikutukset ovat jo auttaneet teidät niin pitkälle, että voitte Paavalin tavoin sanoa: Jumala olkoon ylistetty, minut, aivan, minut joka olen kurja ja syntinen, armahdettiin 1. Tim. 1:16. Mutta kehotan teitä myös, älkää väsykö vaivalloisessa vaelluksessanne täällä murheenlaaksossa. Tehän olette saaneet täydellisen sovituksen Jeesuksen osoittamassa vanhurskaudessa, te olette myös saaneet uuden ja auliin sydämen palvella uskollisesti ja rakastaa ikuista Armahtajaanne; mutta kuinka usein teidän turmeltunut sydämenne yhä tuottaa huolta velttoudellaan ja kylmäkiskoisuudellaan, jopa taipumuksellaan pahan tekemiseen. Joka päivä se musertaa teidät ja painaa häpeästä maahan saakka niin että vieläkin joudutte monta kertaa äskenmainitun apostolin tavoin veisaamaan valitusvirsiä ja sanomaan: Minä kurja ihminen! Kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Room. 7:24. Siksi sanonkin: älkää väsykö. Tehän olette sotilaita 2. Tim. 2:3. Kamppailkaa siis rehellisesti Paavalin tavoin hyvää uskon kamppailua niin että juoksette perille ja säilytätte uskonne 2. Tim. 4:7 hyvin tietäen, että jos olette uskolliset kuolemaan asti,1 niin te ette vain saa Sielunystävältänne ja Yljältänne elämän ikuista kruunua Ilm. 2:10, vaan sinä päivänä teidät myös täydellisesti vapautetaan kaikesta synnin turmeluksesta ja te tavoitatte jälleen kadotetun Jumalan kuvan, joka loistaa kaksin verroin kirkkaammin taivaassa 1. Joh. 3:2.

Aamen.

Painettu johtaja Johan Edmanin kirjapainossa Uppsalassa.

Suom. Eero Ojanen


  1. 1992/muokattu
Alkukieli

322

§. 16.

I trogne Guds barn! hvad ordsak hafven I icke at innerligen tacka hela den högtlofvade Treenigheten, för det välsignade råd där blifvit fattadt, til det genom arfsynden förlorade människoslägtets räddning? Tacker Eder Jesum, som så ömt åtagit sig Eder förlorade sak, och genom sitt dyra blod köpt Eder lösa ifrån Edra fienders svåra träldom; Ack! tacker den Helga Anda, som genom sina kraftiga nådevärkningar redan ledt Eder så långt, at I kunnen säga med Paulo, Gud vare lof! mig, ja mig usla och arma syndare är vederfaren barmhertighet. 1 Tim. 1:16. Men jag förmanar Eder ock, at I icke förtröttens under Eder mödosamma vandring här i jämmerdalen. I hafven väl fått en fullgiltig försoning uti Jesu omfattade rättfärdighet, I hafven ock fått et nytt och viljogt2 hjerta at troligen tjena och älska Eder evige Förbarmare; men huru ofta oroar icke Eder ännu detta förderfvade hjertat, genom sin tröghet och kallsinnighet, ja genom sin benägenhet til det onda, dageligen förkrossar och med skam trycker Eder til jorden, så at I ännu många gånger, med nyssnämde Apostel nödgas sjunga klagevisor och säga: Jag arma människia, ho skal lösa mig ifrån thenna dödsens kropp? Rom. 7:24. Därföre säger jag: förtröttens icke. I ären ju stridsmän, 2 Tim. 2:3. kämper då redeliga med Paulo, en god trones kamp, til dess I fullbordat loppet och behållit trona, Cap. 4:7. väl vetandes, at om I blifven trofaste til döden, så skolen I icke allenast af Eder Själavän och Brudgumme få lifsens oförvanskeliga krono, Uppenb. B. 2:10. utan skolen ock på den dagen blifva ifrån alt syndaförderf fullkomligen befriade, och återfå det förlorade Guds beläte, med en fördubblad glants i himmelen. 1 Joh. 3:2.

Amen.

Upsala, Tryckt hos Directeuren Johan Edman.


  1. villigt

Suomi

322

§ 16

Te uskolliset Jumalan lapset! Mikä syy teillä onkaan kiittää hartaasti koko korkeastiylistettyä kolminaisuutta siitä siunauksellisesta keinosta joka sieltä on annettu perisynnin vuoksi kadotetun ihmissuvun pelastamiseksi? Kiittäkää Jeesustanne, joka niin nöyrästi otti hoitaakseen teidän menetetyn tapauksenne ja kalliilla verellään osti teidät vapaaksi vihollistenne raskaasta orjuudesta. Voi! Kiittäkää Pyhää Henkeä, jonka voimalliset armonvaikutukset ovat jo auttaneet teidät niin pitkälle, että voitte Paavalin tavoin sanoa: Jumala olkoon ylistetty, minut, aivan, minut joka olen kurja ja syntinen, armahdettiin 1. Tim. 1:16. Mutta kehotan teitä myös, älkää väsykö vaivalloisessa vaelluksessanne täällä murheenlaaksossa. Tehän olette saaneet täydellisen sovituksen Jeesuksen osoittamassa vanhurskaudessa, te olette myös saaneet uuden ja auliin sydämen palvella uskollisesti ja rakastaa ikuista Armahtajaanne; mutta kuinka usein teidän turmeltunut sydämenne yhä tuottaa huolta velttoudellaan ja kylmäkiskoisuudellaan, jopa taipumuksellaan pahan tekemiseen. Joka päivä se musertaa teidät ja painaa häpeästä maahan saakka niin että vieläkin joudutte monta kertaa äskenmainitun apostolin tavoin veisaamaan valitusvirsiä ja sanomaan: Minä kurja ihminen! Kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Room. 7:24. Siksi sanonkin: älkää väsykö. Tehän olette sotilaita 2. Tim. 2:3. Kamppailkaa siis rehellisesti Paavalin tavoin hyvää uskon kamppailua niin että juoksette perille ja säilytätte uskonne 2. Tim. 4:7 hyvin tietäen, että jos olette uskolliset kuolemaan asti,3 niin te ette vain saa Sielunystävältänne ja Yljältänne elämän ikuista kruunua Ilm. 2:10, vaan sinä päivänä teidät myös täydellisesti vapautetaan kaikesta synnin turmeluksesta ja te tavoitatte jälleen kadotetun Jumalan kuvan, joka loistaa kaksin verroin kirkkaammin taivaassa 1. Joh. 3:2.

Aamen.

Painettu johtaja Johan Edmanin kirjapainossa Uppsalassa.

Suom. Eero Ojanen


  1. 1992/muokattu

Englanti

Unfortunately this content isn't available in English

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: