Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Kansallinen voitto

Kansallinen voitto, § 28

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

§ 28

Tätä valtaa vakiinnutettiin sitten säätämällä lakeja, rajoituksia, ohjesääntöjä ja luokitteluja. Muiden kauppiaiden toimet rajattiin tiettyihin tavaroihin, paikkakuntiin ja ajankohtiin, ja heitä hallitsi köyhyys ja toimettomuus, joita he puolestaan levittivät ympäröivään maakuntaan.

On merkillistä, että tuoteplakaatti halutaan vapauttaa vastuusta näin väistämättömien seurauksien kohdalla. Eikö porvarisäädystä ennustettukin, että plakaatti aiheuttaa puutetta ja hintojen kalleutta? Ennustus toteutui, ja kun yleinen puute oli seurauksena, ymmärrettiin että sitä voitaisiin yrittää taltuttaa kumoamalla plakaatti. Tästä huolimatta sanotaan: tuote­plakaatti on eduksi kansakunnalle.

Me haluamme käyttää vesimyllyä, ja olemme nähneet, että vesiratas lähtee liikkeelle kun pato avataan, mutta silti väitämme29 kaiken sujuvan parhaiten kun mylly jälleen pysähtyy. Eikö moinen kansallinen voitto olekin huomattava, kun sen hankkimiseksi tukahdutetaan ahkeruus ja aiheutetaan kurjuutta kansalaisille?

Alkukieli

§. 28.

Lagar, Inskränkningar, Reglementer och Classificationer kunde då utwerkas, at stadfästa denna magten. Andra handlandes omtanka blef inspärrad, til wissa Waror, wissa orter och wissa tider, och gjorde dem för öfrigt fattiga och syslolösa, och de landet omkring sig.

Der är underligt, at wilja befria Product-Placatet från så nödwändiga fölgder. Blef icke brist och dyrhet därigenom af Borgare-Ståndet spådd förut? spådomen träffade in, och wid en allmän nöd wisste man genom dess uphäfwande söka stilla den samma; likwäl säger man: Nationen winner genom Product-Placatet.

Wi wilje drifwa et wattu-werk: wi hafwe sett, at det kommer i rörelse, när dammen öpnas; men påstå likwäl, at29 det går bäst, när han står igen. Måste icke det wara en swår Nationnal winst, som förwärfwas genom död­ande af industrie och medborgares elände?

Suomi

§ 28

Tätä valtaa vakiinnutettiin sitten säätämällä lakeja, rajoituksia, ohjesääntöjä ja luokitteluja. Muiden kauppiaiden toimet rajattiin tiettyihin tavaroihin, paikkakuntiin ja ajankohtiin, ja heitä hallitsi köyhyys ja toimettomuus, joita he puolestaan levittivät ympäröivään maakuntaan.

On merkillistä, että tuoteplakaatti halutaan vapauttaa vastuusta näin väistämättömien seurauksien kohdalla. Eikö porvarisäädystä ennustettukin, että plakaatti aiheuttaa puutetta ja hintojen kalleutta? Ennustus toteutui, ja kun yleinen puute oli seurauksena, ymmärrettiin että sitä voitaisiin yrittää taltuttaa kumoamalla plakaatti. Tästä huolimatta sanotaan: tuote­plakaatti on eduksi kansakunnalle.

Me haluamme käyttää vesimyllyä, ja olemme nähneet, että vesiratas lähtee liikkeelle kun pato avataan, mutta silti väitämme29 kaiken sujuvan parhaiten kun mylly jälleen pysähtyy. Eikö moinen kansallinen voitto olekin huomattava, kun sen hankkimiseksi tukahdutetaan ahkeruus ja aiheutetaan kurjuutta kansalaisille?

Englanti

§ 28

Laws, prohibitions, regulations and classifications could then be procured to

ratify that power. The attention of other traders would be limited to certain commodities, certain localities and certain times, and otherwise impoverish them and deprive them of their livelihood, and they the countryside around them.

It is strange that one should wish to disassociate the Commodity Ordinance from such inevitable consequences. Did the Estate of Burghers not predict that it would lead to shortages and high prices? The prediction was fulfilled, and when general distress arose, the remedy was seen to lie in suspending it; and yet it is said: the nation profits from the Commodity Ordinance.

We wish to develop a water-powered process; we have seen that it begins to operate when the dam is opened, yet we assert that29 it works best when it is closed. Is not the destruction of industry and immiseration of the citizens a hard way to earn a profit for the nation?

 

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: