Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Kansallinen voitto

Kansallinen voitto, § 19

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

§ 19

Työläisten ahkeruus on kansallisen voiton toinen peruspilari, joka toteutuu silloin, kun pienin määrä ihmisiä tuottaa tavaraa, jonka arvo on mahdollisimman suuri.

Monet niistä, jotka tarkastelevat vain meidän kansakuntaamme, voivat helposti tulla siihen käsitykseen, ettei meiltä ainakaan ahkeruutta puutu. Minun on sen sijaan myönnettävä, että tuntuu pahalta kun kuulee ulkomaalaisten moittivan Ruotsin kansaa laiskaksi muiden rinnalla.

Hollantilainen kauppias istuu joka aamu jo viideltä tai kuudelta konttorissaan ohjaamassa toimeksiantojaan. Hän pukeutuu vaatimattomasti eikä hänen pöytänsä notku ylellisistä ruokalajeista. Hän käyttää tarkasti jokaisen hetken johonkin hyödylliseen ja tekee pilaa ranskalaisista keikareista ja hienostuneista eleistä.

Englantilainen on työssään karaistunut ja väsymätön. Englantilaisella telakalla kirvesmies toimii sellaisella voimalla ja nopeudella, että on vaikea nähdä hänen kädessään olevaa nuijaa. Hän saa sotalaivan valmiiksi yhtä monessa päivässä kuin sellaisen rakentaminen vie viikkoja ruotsalaisella kruununtelakalla.

Alkukieli

§. 19.

Den andra grund-pelaren til Nationnal winst är arbetarenas flit, det är: då minsta antal människor frambringa waror för det mästa wärdet, som möje­ligt är.

Mången, som ensamt betraktar wår Nation, kunde lätt falla på den tankan, at i flit hos dem icke skulle saknas något; men jag måste tilstå, det hafwa gjordt mig ondt, at höra oss förebrås af utlänningar, det Swenska Nationen wore lat emot de andra.

En Köpman i Hålland sitter hwar morgon klockan 5 à 6 på sitt Contoir, och bestyrer om alla sina Commissioner1: han kläder sig tarfligt2, och bordet bognar ej af kräseliga anstalter3: han är mon om hwar tima, at kunna uträtta något, och gör åtlöje af Fransöska sprätthökar4 och förnäma miner.

En Ängelsman är härdad och outtröttelig uti sitt arbete. En Timmerman på Ängelska warfwet, drifwer med den force, och hastighet, at man under arbetet näppeligen kan se klubban i dess hand, och gör et Örlogskepp färdigt, på så många dagar, som i Swerige på Krono-warfwen torde åtgå weckor.


  1. köp- och säljuppdrag
  2. anspråkslöst, enkelt
  3. kräseliga anstalter: läckerheter
  4. Fransöska sprätthökar: Högfärdiga, snobbiga fransmän. I Sverige och på andra håll i Europa var sprätthök en benämning på unga adelsmän som var starkt påverkade av den franska kulturen, sederna, modet och det franska språket. Deras överdrivna manér och later begabbades och de porträtterades ofta satiriskt i litteraturen.

Suomi

§ 19

Työläisten ahkeruus on kansallisen voiton toinen peruspilari, joka toteutuu silloin, kun pienin määrä ihmisiä tuottaa tavaraa, jonka arvo on mahdollisimman suuri.

Monet niistä, jotka tarkastelevat vain meidän kansakuntaamme, voivat helposti tulla siihen käsitykseen, ettei meiltä ainakaan ahkeruutta puutu. Minun on sen sijaan myönnettävä, että tuntuu pahalta kun kuulee ulkomaalaisten moittivan Ruotsin kansaa laiskaksi muiden rinnalla.

Hollantilainen kauppias istuu joka aamu jo viideltä tai kuudelta konttorissaan ohjaamassa toimeksiantojaan. Hän pukeutuu vaatimattomasti eikä hänen pöytänsä notku ylellisistä ruokalajeista. Hän käyttää tarkasti jokaisen hetken johonkin hyödylliseen ja tekee pilaa ranskalaisista keikareista ja hienostuneista eleistä.

Englantilainen on työssään karaistunut ja väsymätön. Englantilaisella telakalla kirvesmies toimii sellaisella voimalla ja nopeudella, että on vaikea nähdä hänen kädessään olevaa nuijaa. Hän saa sotalaivan valmiiksi yhtä monessa päivässä kuin sellaisen rakentaminen vie viikkoja ruotsalaisella kruununtelakalla.

Englanti

§ 19

The second mainstay of the national profit is the industriousness of the workers, that is, when the smallest number of people produce commodities of the greatest possible value.

Many who look only at our nation might easily get the impression that it lacks nothing in industriousness, but I have to admit that I have been hurt to hear the

 

* A farmer subordinate to an estate is said to get cinders on his field when he is working so hard at the metalworks that he neglects his own fields and cultivation, which leads to a failure of the crops.

 

reproach made against us by foreigners that the Swedish nation is lazy compared to the others.

A merchant in Holland sits in his office every morning from 5 or 6 o’clock managing all his business affairs; he dresses simply and his table is not overloaded with sumptuous meals, he makes good use of every hour of the day to accomplish something; and he ridicules French fops and haughty airs.

An Englishman is hardened and indefatigable in his work. A carpenter in an English shipyard works with such energy and speed that one can barely see the mallet in his hand while he works, and he completes a warship in as many days as the state shipyards in Sweden tend to take weeks.

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: