Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Kansallinen voitto

Kansallinen voitto, § 14

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

§ 14

Jos kuvittelisimme vihdoin voittaneemme kaikki nämä vaikeudet ja löytäneemme erinomaisen sopivat säädökset, tietyt tapahtumat voisivat silti muuttaa koko15 harkitun asetelman ja tehdä mitä hyödyllisimmistä säädöksistä erittäin vahingollisia kansakunnalle. Tässä on selvästikin neljäs peruste vastustaa säädöksiä.

Eikö tavaroiden arvojen nähdäkin vaihtelevan päivittäin? Kaitselmus avaa kansakunnalle aivan yllättäen rikkauden lähteen, joka säilyy jonkin aikaa, mutta ehtyy sitten äkkiä, ja tilalle tulee pian toinen tai kolmas lähde, jonka varassa kansakunnan voitto pääasiassa on. Vaikka laki olisi kaikkein paraskin, on se tuhansien mahdollisten tapauksien joukossa hyödyllinen vain yhdessä, nimittäin siinä jota varten se säädettiin, kun taas kaikissa muissa se on vahingollinen.

Tässä ovat ne varsinaiset perusteet, joiden takia hyvää tarkoittaneilla laeillamme on pakostakin ollut niin kehno vaikutus.

Alkukieli

§. 14.

Om wi ändteligen wille föreställa oss hafwa öfwerwunnit alla dessa hinder och träffat författningar, som i detta ämne wore makalösa, kunde ju några wissa händelser förändra he15la denna utstuderade ställning, och göra de aldranyttigaste författningar til helt skadeliga för Nationen, hwaruti synbart ligger det fjerde skälet emot de samma.

Hwad förändring i waror, hwad olika wärde ses icke dageligen? Helt oförmodadt öpnar Försynen en Rikedoms-källa för en Nation, som warar en tid; men stanar ofta twärt af, och en annan eller tredje upkommer snart i stället, af hwilka den Nationnale winsten hufwudsakeligen beror. Lagen blifwer således, om hon än är den aldrabästa, ibland de tusende möjeliga händelser icke nyttig för mera än en enda, nämligen den, til hwilken hon blef gjord, men skadelig för alla de andra.

Och dessa äro egenteligen orsakerna, hwarföre wåra, i anseende til afsigten, goda författningar måste haft en så elak werkan.

Suomi

§ 14

Jos kuvittelisimme vihdoin voittaneemme kaikki nämä vaikeudet ja löytäneemme erinomaisen sopivat säädökset, tietyt tapahtumat voisivat silti muuttaa koko15 harkitun asetelman ja tehdä mitä hyödyllisimmistä säädöksistä erittäin vahingollisia kansakunnalle. Tässä on selvästikin neljäs peruste vastustaa säädöksiä.

Eikö tavaroiden arvojen nähdäkin vaihtelevan päivittäin? Kaitselmus avaa kansakunnalle aivan yllättäen rikkauden lähteen, joka säilyy jonkin aikaa, mutta ehtyy sitten äkkiä, ja tilalle tulee pian toinen tai kolmas lähde, jonka varassa kansakunnan voitto pääasiassa on. Vaikka laki olisi kaikkein paraskin, on se tuhansien mahdollisten tapauksien joukossa hyödyllinen vain yhdessä, nimittäin siinä jota varten se säädettiin, kun taas kaikissa muissa se on vahingollinen.

Tässä ovat ne varsinaiset perusteet, joiden takia hyvää tarkoittaneilla laeillamme on pakostakin ollut niin kehno vaikutus.

Englanti

§ 14

Lastly, if we imagine that we have overcome all these obstacles and adopted regulations that are ideally suited to the purpose, some unexpected events could undermine the whole15 of this elaborate system and turn the most useful regulations into thoroughly harmful ones for the nation, which appears to constitute the fourth of the reasons against them.

What changes in commodities, what fluctuations in value do we not experience daily? Providence quite unexpectedly opens up a source of wealth for a nation that lasts for a time but then abruptly ceases and is soon replaced by a second or third one on which the national profit chiefly depends. The law, even if optimal, will therefore, among the thousand possible eventualities, not be suited to more than a single context, namely the one for which it was designed, and be prejudicial in all others.

And these are the real reasons why our regulations, although themselves good (as regards their intention), have had such a deleterious effect.

 

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: