Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Kansallinen voitto

Kansallinen voitto, § 13

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

§ 13

Vaikka saataisiin kaikki tähän tarvittava tieto, mikä tosiasiassa osoittautuu aivan mahdottomaksi, niin siitä huolimatta voisi asiaa hoitavilta puuttua hyvää tahtoa. Sen katson kolmanneksi perusteeksi.

Voisi helposti käydä niin, että he saavat jotakin etua ihmisten ohjaamisesta johonkin tiettyyn elinkeinoon ja puhuvat siksi sen puolesta. Voisiko siinä tapauksessa odottaa muuta kuin että hyödyllisin elinkeino menettäisi työntekijänsä, mikä aiheuttaisi korvaamatonta tappiota kansakunnalle.

Alkukieli

§. 13.

Men om det ock wore möjeligt, at äga all härtil ärforderlig kunskap, som dock blifwer aldeles omöjeligt, kunde icke destomindre hända, at hos dem, som handtera denna sak, kunde saknas en god wilja, hwilket jag håller för det tredje skälet.

Det kunde lätt hända, at de hade sjelf någon fördel däraf, at folket skulle ledas in i den eller en annan särskildt näringsgren, och därföre plaidera1 för den samma. Hwad skulle då annat hända, än at den nyttigaste näring skulle blifwa på folk utblottad, til en obotelig förlust för Riket?


  1. plädera, tala för

Suomi

§ 13

Vaikka saataisiin kaikki tähän tarvittava tieto, mikä tosiasiassa osoittautuu aivan mahdottomaksi, niin siitä huolimatta voisi asiaa hoitavilta puuttua hyvää tahtoa. Sen katson kolmanneksi perusteeksi.

Voisi helposti käydä niin, että he saavat jotakin etua ihmisten ohjaamisesta johonkin tiettyyn elinkeinoon ja puhuvat siksi sen puolesta. Voisiko siinä tapauksessa odottaa muuta kuin että hyödyllisin elinkeino menettäisi työntekijänsä, mikä aiheuttaisi korvaamatonta tappiota kansakunnalle.

Englanti

§ 13

Even if they were capable of possessing all the knowledge required for that, however, which is quite impossible, it could nonetheless happen that those who deal with this matter might not have good intentions, which I regard as the third reason.

It might easily be the case that they could have a personal interest in moving the people into one particular branch of industry or another and would therefore argue in favour of that. What else would then happen but that a most useful industry would be drained of people, to the irreparable loss of the kingdom?

 

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: