Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Kansallinen voitto

Kansallinen voitto, § 1

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

[3] § 1 On kiistämätöntä, että voitto on jokaisen kansakunnan taloudellisten ja valtiollisten säädösten päätavoite. Jos sitten tutkimme niitä keinoja, joita kukin kansakunta on käyttänyt saadakseen voittoa, huomaamme niissä uskomattoman paljon eroavuutta. Kaikki käyvät keskinäistä kilpailua ehtiäkseen ensimmäiseksi, mutta suuntaavat eri reiteille ja käyttävät aivan erilaisia purjeita, vaikka jokaiselle puhaltaa lähes sama tuuli. Alukset kamppailevat toistensa kanssa tuulen yläpuolelle pääsystä ja ajavat erityisiä merimiestaitoja käyttäen toistensa päälle, vaikka tila ja sy­väys kyllä riittävät purjehtimiseen rinnakkain. Näyttää siltä että milloin yksi, milloin toinen laiva on ilman luotsia ja perämiestä. Kukaan ei voi kieltää, että tässä toimitaan erilaisin perustein. Joko kompassi ei osoita oikein tai merikortti on virheellinen. Tässä esitellään lukijalle uusi suunnanosoitin. Se on aivan pieni, niin että jokainen voi kantaa sitä taskussaan. Väitän että se on myös uusi, sillä Euroopasta tuskin löytyy mitään sen kaltaista. Uskon sen olevan myös luotettava, sillä olen yrittänyt laatia sen järjen ja kokemuksen perustalle. Sopikaamme ensin käsitteistä.
Alkukieli

[3]

§. 1.

At hwar och en Nation har winsten til hufwud-ändamål för sina Oeconomiska och Politiska författningar, är owedersägeligt; men om wi öfwerwäge de utwägar, som hwar och en widtagit, at ärnå det samma, märke wi en otrolig skiljaktighet.

Alla täfla med hwarandra, at hinna först fram; men de taga olika kosa1, och föra helt andra segel, då likwäl nästan samma wind blåser uti dem alla.

De äntra med hwarandra om lofwen2, och bruka särskildta sjömans grep, at stöta på hwarandra, fast de hafwa rum och djup nog, at segla i bredd. Det ser ut, som ibland det ena skeppet, ibland det andra wore utan Lots och Styrman.

Ingen kan neka, at här arbetas af olika grunder. Antingen håller icke Compassen strecket, eller är fel uti Sjökortet.

En ny wisare3 lägges här för Läsarens ögon. Den är helt liten, på det hwar man må kunna bära den i fickan. Den är ock ny, sade jag, ty han träffar knapt in4 med någon i Europa. Jag tror den äfwen wara säker; emedan jag sökt bygga den på skäl och förfarenhet. Lät oss först blifwa ense om orden.


  1. riktning eller kurs
  2. äntra med hwarandra om lofwen: tävla sinsemellan om ett bättre läge i förhållande till vinden
  3. vägvisare
  4. träffar knapt in: påminner föga om

Suomi

[3] § 1 On kiistämätöntä, että voitto on jokaisen kansakunnan taloudellisten ja valtiollisten säädösten päätavoite. Jos sitten tutkimme niitä keinoja, joita kukin kansakunta on käyttänyt saadakseen voittoa, huomaamme niissä uskomattoman paljon eroavuutta. Kaikki käyvät keskinäistä kilpailua ehtiäkseen ensimmäiseksi, mutta suuntaavat eri reiteille ja käyttävät aivan erilaisia purjeita, vaikka jokaiselle puhaltaa lähes sama tuuli. Alukset kamppailevat toistensa kanssa tuulen yläpuolelle pääsystä ja ajavat erityisiä merimiestaitoja käyttäen toistensa päälle, vaikka tila ja sy­väys kyllä riittävät purjehtimiseen rinnakkain. Näyttää siltä että milloin yksi, milloin toinen laiva on ilman luotsia ja perämiestä. Kukaan ei voi kieltää, että tässä toimitaan erilaisin perustein. Joko kompassi ei osoita oikein tai merikortti on virheellinen. Tässä esitellään lukijalle uusi suunnanosoitin. Se on aivan pieni, niin että jokainen voi kantaa sitä taskussaan. Väitän että se on myös uusi, sillä Euroopasta tuskin löytyy mitään sen kaltaista. Uskon sen olevan myös luotettava, sillä olen yrittänyt laatia sen järjen ja kokemuksen perustalle. Sopikaamme ensin käsitteistä.

Englanti

[3]

§ 1

That every individual nation pursues profit as the chief aim of its economic and political regulations is incontrovertible, but if we consider the means that each has adopted to achieve that, we observe an incredible variety.

All compete with each other to be first, but they shape different courses and carry

quite different sets of sails, although they are all subject to virtually the same wind.

They fight each other for the windward position and use particular nautical tactics to run foul of each other, even though they have enough room and depth to sail abreast. It looks as if sometimes one ship and sometimes another were sailing without pilot or helmsman.

They are undeniably depending on different factors here. Either their compasses are misleading or else their charts are faulty.

A new indicator is presented to the reader here. It is quite small, so that anyone can carry it in his pocket. It is also new, I would say, for it scarcely agrees with any other in Europe. I also believe that it is accurate, as I have tried to construct it on the basis of reason and experience. Let us first agree on our terms.

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: