Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Kahdeksas saarna Jumalan kymmenestä käskystä

Kahdeksas saarna käskyistä, § 3

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

§ 3

Teksti: 2. Moos. 20:15

Älä varasta.

Tarkastelkaamme tässä tekstissä Herran nimessä

Herran lain seitsemännen käskyn suomaa omaisuuden turvaa,

niin että havaitsemme

1) mitä Jumala tässä käskyssä kieltää ja

2) mitä hän käskee.

Mutta Herra meidän Jumalamme, anna meille armosi ja siunauksesi tätä varten!

 

Alkukieli

§. 3.

Texten 2 Mos. 20: v. 15.

Du skalt icke stjäla.

 

Lät oss då af denna vår text i Herrans Namn betrakta:

Den i detta Sjunde budet af Herrans Lag oss gifna säkerheten på våra ägodelar.

 

Så at vi märka

1 Hvad Gud i detta budet förbjuder, och

2 Hvad han befaller.

Men Herre vår Gud gif du oss härtil din nåd och välsignelse!

Suomi

§ 3

Teksti: 2. Moos. 20:15

Älä varasta.

Tarkastelkaamme tässä tekstissä Herran nimessä

Herran lain seitsemännen käskyn suomaa omaisuuden turvaa,

niin että havaitsemme

1) mitä Jumala tässä käskyssä kieltää ja

2) mitä hän käskee.

Mutta Herra meidän Jumalamme, anna meille armosi ja siunauksesi tätä varten!

 

Englanti

Unfortunately this content isn't available in English

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: