Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

§ 1

Jokapäiväinen kokemus opettaa meille selvästi, että elämä, joka on kallisarvoisinta kaikesta tästä omistamastamme maallisesta, ei voi kauaa säilyä, jollei meillä ole jonkinlaisia välineitä sen ylläpitämiseen. Elämä muodostuu läheisestä yhteydestä meidän näkyvän ruumiimme ja näkymättömän sekä kuolemattoman sielumme välillä. Niin kauan kuin tämä side on voimassa, meidän ruumiimme toimii kaikenlaisissa tekemisissämme, ja järjellinen sielu vaikuttaa sen kautta. Mutta jos tämä side katkaistaan, kaikki ruumiin toiminnot lakkaavat ja ihminen palaa takaisin siksi tomuksi, josta hänet on otettukin. Näitä välineitä on monia, mutta elämän kannalta välttämättömimmät ovat ruoka ja juoma, joita ilman emme tule toimeen, eivätkä ruumistamme suojaavat vaatteet ole juurikaan sen vähemmän tarpeellisia. Mutta tarpeemme moninkertaistuvat, kun samalla etsimme mukavuutta, jollaista luonnon Herra ei94 halunnut meiltä kieltää, kun hän antoi koko maan ja kaiken, mitä sen päällä on, meidän sukumme hyödyksi ja iloksi. Kaikkia välineitä, olkoot ne minkälaisia tahansa, jotka jollain tapaa auttavat elämän säilyttämistä, ruumiin tarpeita ja sen hyvinvointia, kutsutaan perustellusti omaisuudeksi. Se voi olla kiinteää omaisuutta, kuten talot, pellot, niityt, metsä ja muu sellainen, tai irtainta, kuten kaikenlainen ruoka, vaatteet, karja, raha ja muut, olkoot ne sitten millaisia tahansa, kunhan niistä voi olla jotain meille jotain hyötyä.

 

Alkukieli

[93]

VIII. Predikan Öfver Tio Guds Bud.

 

§. 1.

Dageliga förfarenheten lärer oss nogsamt, at lifvet såsom det dyraste af alt detta Jordiska vi äga, kan ingalunda länge äga bestånd, om vi icke hafva några medel at uppehålla det med. Lifvet består i en nära förening emellan denna vår synliga kropp och den osynliga och odödeliga själen; så länge detta bandet vid magt hålles är vår kropp i allehanda slags göromål värkande, och den förnuftiga själen värkar igenom honom; Men afskärs det, uphöra alla kroppsens värkningar, och han går tilbaka til det stoft, hvaraf han tagen är. Dessa medel äro mångahanda, men de nödvändigaste för lifvet äro mat och dricka, dem vi ej kunna umbära och kläderna blifva för oss icke stort omisteligare, hvarmed kroppen måste skylas; Men våra behof blifva mångdubbelt flera, när vi tillika söka beqvämligheter, dem Naturens Herre ej94 velat förmena oss, då han uplåtit hela jorden, med hvad der på finnes til vårt slägtes nytta och nöje. Alla dessa medel, de må då vara af hvad beskaffenhet som hälst, som på något sätt befordra lifvets vid magt hållande, och kroppens behof och beqvämligheter, kallas rätt ägodelar, de må då bestå i fastigheter, såsom hus, åkrar, ängar, skog och annat sådant, eller lösöron,1 allehanda slags mat, kläder boskap, penningar med mera, af hvad slags beskaffenhet de och må vara, som kunna i någor måtto gagna oss.


  1. lösöre

Suomi

§ 1

Jokapäiväinen kokemus opettaa meille selvästi, että elämä, joka on kallisarvoisinta kaikesta tästä omistamastamme maallisesta, ei voi kauaa säilyä, jollei meillä ole jonkinlaisia välineitä sen ylläpitämiseen. Elämä muodostuu läheisestä yhteydestä meidän näkyvän ruumiimme ja näkymättömän sekä kuolemattoman sielumme välillä. Niin kauan kuin tämä side on voimassa, meidän ruumiimme toimii kaikenlaisissa tekemisissämme, ja järjellinen sielu vaikuttaa sen kautta. Mutta jos tämä side katkaistaan, kaikki ruumiin toiminnot lakkaavat ja ihminen palaa takaisin siksi tomuksi, josta hänet on otettukin. Näitä välineitä on monia, mutta elämän kannalta välttämättömimmät ovat ruoka ja juoma, joita ilman emme tule toimeen, eivätkä ruumistamme suojaavat vaatteet ole juurikaan sen vähemmän tarpeellisia. Mutta tarpeemme moninkertaistuvat, kun samalla etsimme mukavuutta, jollaista luonnon Herra ei94 halunnut meiltä kieltää, kun hän antoi koko maan ja kaiken, mitä sen päällä on, meidän sukumme hyödyksi ja iloksi. Kaikkia välineitä, olkoot ne minkälaisia tahansa, jotka jollain tapaa auttavat elämän säilyttämistä, ruumiin tarpeita ja sen hyvinvointia, kutsutaan perustellusti omaisuudeksi. Se voi olla kiinteää omaisuutta, kuten talot, pellot, niityt, metsä ja muu sellainen, tai irtainta, kuten kaikenlainen ruoka, vaatteet, karja, raha ja muut, olkoot ne sitten millaisia tahansa, kunhan niistä voi olla jotain meille jotain hyötyä.

 

Englanti

Unfortunately this content isn't available in English

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: