Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Purjehdusvapauden muutos

Purjehdusvapauden muutos, § 14

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

§ 14. Kenenkään ei myöskään pidä ajatella, että Pohjanmaalle perustetut kaksi meritullikamaria eivät ajan myötä kannattaisi, kun varmuudella tiedän, että yhdellä ainoalla näistä on jo viime vuosina ollut noin 100 000 taalerin suuruinen vuosittainen kanto, ja Jumalan siunatessa sekä rauhallisen vapauden vallitessa se selvästi vuosittain kasvaa.

Miten hitaasti nykyisten suurten kaupunkien ulkomaankauppa onkaan käynyt menneinä päivinä? Mitä etuja ja kannustimia ne ovatkaan aikoinaan nauttineet? Suuret hallitsijat ovat kaikkina aikoina tukeneet kaupankäyntiä. Mutta se ei tapahdu niin nopeasti, on oltava kärsivällinen. Me olemme nyt lapsia ja meidän täytyy siten ensimmäiseksi alkaa kontata.

Köyhässä ja rasitetussa maassa on pulaa kaikesta. Tuolta puuttuu taitoa, täältä pääomaa, kokemusta ja menekkiä, kaikki tiet ovat raivaamattomia. Mutta saadaanpa nähdä, jos tämä kansa saa raataa suuren kuninkaan suojissa eteenpäin jonkin aikaa, niin eiköhän se kerran iloisesti loikkien tule uhraamaan runsaampia lahjoja hyväntekijänsä syliin.

Alkukieli

§. 14. Likwäl bör ingen tänka at de i Österbotten inrättade twenne Sjötulls-Kamrar icke med tiden skola bära sig, då jag med wisshet wet, at en enda af dessa, redan sednaste åren, haft en årlig upbörd af circa 100 000 Daler, och under Guds wälsignelse, i Frihets-lugnet, årligen synbart tilwäxer.

Huru långsamt har det icke i fordna dagar gått med de nu warande stora Städers Utländska Handel? Hwad förmåner och upmuntringar hafwa icke de i sin tid njutit? Stora Regenter hafwa i alla tider tagit Handelen under armarna. Men det går icke så fort, man måste tåla tiden. Wi äro nu barn och måste således först begynna at krypa.

I et fattigt och tryckt Land felas1 alt. Där saknas insigter, där förlager, förfarenhet och afsättning, alla wägar äro obanade. Men lät man se, om detta Folket får, i skygd af sin Store Konung, tråka fram2 en tid, om de icke en gång med muntra språng skola offra rundare gåfwor i sin Wäl­görares sköte.


  1. är det brist på
  2. tråka fram: knoga på

Suomi

§ 14. Kenenkään ei myöskään pidä ajatella, että Pohjanmaalle perustetut kaksi meritullikamaria eivät ajan myötä kannattaisi, kun varmuudella tiedän, että yhdellä ainoalla näistä on jo viime vuosina ollut noin 100 000 taalerin suuruinen vuosittainen kanto, ja Jumalan siunatessa sekä rauhallisen vapauden vallitessa se selvästi vuosittain kasvaa.

Miten hitaasti nykyisten suurten kaupunkien ulkomaankauppa onkaan käynyt menneinä päivinä? Mitä etuja ja kannustimia ne ovatkaan aikoinaan nauttineet? Suuret hallitsijat ovat kaikkina aikoina tukeneet kaupankäyntiä. Mutta se ei tapahdu niin nopeasti, on oltava kärsivällinen. Me olemme nyt lapsia ja meidän täytyy siten ensimmäiseksi alkaa kontata.

Köyhässä ja rasitetussa maassa on pulaa kaikesta. Tuolta puuttuu taitoa, täältä pääomaa, kokemusta ja menekkiä, kaikki tiet ovat raivaamattomia. Mutta saadaanpa nähdä, jos tämä kansa saa raataa suuren kuninkaan suojissa eteenpäin jonkin aikaa, niin eiköhän se kerran iloisesti loikkien tule uhraamaan runsaampia lahjoja hyväntekijänsä syliin.

Englanti

Unfortunately this content isn't available in English

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: