Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Katekismussaarnoja: Toinen saarna

Toinen katekismussaarna, § 6

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

§ 6

Teksti, toinen pääkappale.239

Ja Jeesukseen Kristukseen, hänen ainoaan Poikaansa, meidän Herraamme, joka sikisi jne.

Mitä se on?

Uskon, että Jeesus Kristus, Isästä ikuisuudessa syntynyt tosi Jumala jne.

 

Propositio

Tämän toisen uskonkappaleen johdosta haluan Jumalan armosta esittää erittäin tärkeän opin

Jumalan Pojasta Jeesuksesta Kristuksesta,

ja minusta näyttää, että voimme koota sen tärkeimmän sisällön kahteen osaan niin että

 

ensimmäinen selittää, mitä hänen persoonansa, hänen kalliit nimensä ja kaksinaisen luontonsa oikeaan tuntemiseen kuuluu, ja

jälkimmäinen Hänen meihin kohdistamansa hyvät teot, niin että esitämme yhtä hyvin hänen kolme virkaansa kuin hänen alentamisensa ja korottamisensakin.

 

Pyhä Isä! Kirkasta Poikasi tänään meille köyhille lapsillesi. Herra Jeesus Kristus! Sinä maailman valo! Anna valosi tänään loistaa pimeyteen, ja sinä kunnioitettava Pyhä Henki, meidän lohduttajamme, tuo vakuuttavat totuuden todisteet240 hänestä meidän kaikkien sydämiimme ikuisen elämän saavuttamiseksi! Aamen Joh. 17:1, 1:4–5, 15:26.

Alkukieli

§. 6.

Texten. Then andra Artiklen.239

Och på Jesum Christum, hans enda Son vår Herre, hvilken aflad är af &c.

Hvad är det?

Jag tror at Jesus Christus, sann Gud, född af Fadrenom i evighet. &c.

 

Proposition.

I anledning af denna andra Artikel, vil jag genom Guds nåd föreställa den högstvigtiga läran:

Om Guds Son Jesu Christo.

och synes mig at vi kunne sammanfatta det hufvudsakeligaste deraf uti tvänne delar, då vi uti

 

Den första förklare, hvad rätteligen hörer til kännedomen af hans person, såsom hans dyra namn och tvänne naturer, och i

Den sednare Hans oss bevista välgärningar, under föreställande så väl af hans trenne Ämbeten, som ock hans förnedring och uphöjelse.

 

Helige Fader! förklara din Son i dag för oss dina fattiga barn. Herre Jesu Christe! Du verldenes ljus! Lät Ditt ljus i dag lysa i mörkret och Du värdige Helige Ande, vår Hugsvalare!1 bär nu et öfvertygande sanningenes vitnes240börd om honom i alles våra hjertan til evinnerligit lif! Amen. Joh. 17:1. Cap. 1:4,5. Cap. 15:26.


  1. tröstare, hjälpare

Suomi

§ 6

Teksti, toinen pääkappale.239

Ja Jeesukseen Kristukseen, hänen ainoaan Poikaansa, meidän Herraamme, joka sikisi jne.

Mitä se on?

Uskon, että Jeesus Kristus, Isästä ikuisuudessa syntynyt tosi Jumala jne.

 

Propositio

Tämän toisen uskonkappaleen johdosta haluan Jumalan armosta esittää erittäin tärkeän opin

Jumalan Pojasta Jeesuksesta Kristuksesta,

ja minusta näyttää, että voimme koota sen tärkeimmän sisällön kahteen osaan niin että

 

ensimmäinen selittää, mitä hänen persoonansa, hänen kalliit nimensä ja kaksinaisen luontonsa oikeaan tuntemiseen kuuluu, ja

jälkimmäinen Hänen meihin kohdistamansa hyvät teot, niin että esitämme yhtä hyvin hänen kolme virkaansa kuin hänen alentamisensa ja korottamisensakin.

 

Pyhä Isä! Kirkasta Poikasi tänään meille köyhille lapsillesi. Herra Jeesus Kristus! Sinä maailman valo! Anna valosi tänään loistaa pimeyteen, ja sinä kunnioitettava Pyhä Henki, meidän lohduttajamme, tuo vakuuttavat totuuden todisteet240 hänestä meidän kaikkien sydämiimme ikuisen elämän saavuttamiseksi! Aamen Joh. 17:1, 1:4–5, 15:26.

Englanti

Unfortunately this content isn't available in English

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: